Tiến Độ Xây Dựng Và Bàn Giao Của Vinhomes D’Capitale Như Thế Nào?

Câu hỏi: Tiến Độ Xây Dựng Và Bàn Giao Của Vinhomes D’Capitale Như Thế Nào?

Trả Lời:

Tiến độ xây dựng và bàn giao của dự án Vinhomes D’Capitale được ghi rõ trong phụ lục 4 trong hợp đồng mua bán giữa khách hàng ký với chủ đầu tư, Theo đó

Tòa C1 sẽ bàn giao vào tháng 22/10/2018

Tòa C2 sẽ bàn giao vào tháng 31/12/2018

Tòa C3 sẽ bàn giao vào tháng 31/12/2018

Tòa C5 sẽ bàn giao vào tháng 31/12/2018

Tòa C6 sẽ bàn giao vào tháng 31/12/2018

Tòa C7 sẽ bàn giao vào tháng 31/12/2018

Tiến Độ Xây Dựng Và Bàn Giao Của Vinhomes D’Capitale Như Thế Nào?
Đánh giá bài viết
Gọi ngay