Lãi Suất Khi Khách Hàng Đóng Tiền Chậm Tiến Độ Là Bao Nhiêu?

Câu Hỏi: Lãi Suất Khi Khách Hàng Đóng Tiền Chậm Tiến Độ Là Bao Nhiêu?

Trả Lời:

Lãi suất khi khách hàng đóng chậm tiền không theo tiến độ thông báo của chủ đầu tư dự án Vinhomes D’Capitle. Được ghi rõ trong điều 12.1 trong hợp đồng mua bán ký giữa khách hàng và chủ đầu tư là ” Nếu quá 15 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán giá căn hộ, mà khách hàng không thực hiện thanh toán hoặc thực hiện thanh toán không đầy đủ thì khách hàng ngoài việc phải thanh toán số tiền đến hạn, sẽ bị tính lãi phạt quá hạn trên tổng số tiền chậm thanh toán với lãi suất 0,05% / ngày từ ngày đến hạn phải thanh toán cho đến ngày bên bán nhận được khoản thanh toán chậm đó”

Lãi Suất Khi Khách Hàng Đóng Tiền Chậm Tiến Độ Là Bao Nhiêu?
Đánh giá bài viết
Gọi ngay